onLine

Vocabulary

Powerful cloud storage for your vocabulary

Create a sentence

Log in to Livocabulary to start playing this game.

E V E R Y japetko 21.11.2021 10:18:47 UTC

Even Vicky Establishes a Real Yellowstone

Slovak:  Dokonca aj Vicky Zakladá Skutočný Yellowstone

Even - Dokonca ajVicky - VickyEstablishes - Zakladáa Real - SkutočnýYellowstone - Yellowstone

Next letters B A S Y L

M A R E A nick_user 09.10.2021 05:33:00 UTC

My Arnold Reads Every Account

Slovak:  Môj Arnold Si prečíta Každý Účet

My - MôjArnold - ArnoldReads - Si prečítaEvery - KaždýAccount - Účet

Next letters E V E R Y

M I N U T losdaidal 26.09.2021 11:19:29 UTC

My Issue Needs Urgent Test

Spanish:  Mi Asunto Necesidades Urgente Prueba

My - MiIssue - AsuntoNeeds - NecesidadesUrgent - UrgenteTest - Prueba

Next letters M A R E A

N I T R A olka5225 15.08.2021 07:41:00 UTC

Nobody Is Taking the Rare Artefacts

Slovak:  Nikto Je Brať Vzácne Artefakty

Nobody - NiktoIs - JeTaking - Braťthe Rare - VzácneArtefacts - Artefakty

Next letters M I N U T

O L K A G japetko 13.08.2021 17:22:05 UTC

Olaf Likes Keeping an Oar Gently

Slovak:  Olaf Rád Drží Veslo Jemne

Olaf - OlafLikes - RádKeeping - Držían Oar - VesloGently - Jemne

Next letters N I T R A

M U S T O olka5225 11.08.2021 10:25:25 UTC

My Uncle Sits Towards the Ocean

Slovak:  Môj Strýko Sedáva Smerom k Moru

My - MôjUncle - StrýkoSits - SedávaTowards - Smerom kthe Ocean - Moru

Next letters O L K A G

P R E G A japetko 29.07.2021 11:05:01 UTC

Pigs Run Early Gentle Around

Slovak:  Prasce Behajú Skoro Jemne Okolo

Pigs - PrasceRun - BehajúEarly - SkoroGentle - JemneAround - Okolo

Next letters M U S T O

D O R M A japetko 29.07.2021 10:53:57 UTC

Decline Or Rise Must Accept

Slovak:  Klesať Alebo Stúpať Musí Akceptovať

Decline - KlesaťOr - AleboRise - StúpaťMust - MusíAccept - Akceptovať

Next letters P R E G A

M A R D O nick_user 29.07.2021 04:58:18 UTC

My Car Drive Good Drunk

Slovak:  Moje Auto šoféruje Dobrý Opilec

My - MojeCar - AutoDrive - šoférujeGood - DobrýDrunk - Opilec

Next letters D O R M A

L V A L C root 20.05.2020 11:05:26 UTC

Learn Vocabulary At Livocabulary Com

Slovak:  Uč sa Slovnú zásobu Na Livocabulary Com

Learn - Uč saVocabulary - Slovnú zásobuAt - NaLivocabulary - LivocabularyCom - Com

Next letters M A R D O

Close big free picture